Domov » Energijska vrednost in izkoristek lesnih peletov

Energijska vrednost in izkoristek lesnih peletov

Energijska vrednost peletEnergijska vrednost lesnih peletov se giblje od približno 4.7 do 5.5 MWh/tono, le-ta pa je odvisna od drevesne vrste, vsebnosti vode ter ohranjenosti lesa. Les je naraven material zato so njegove lastnosti zelo variabilne, kar pogojuje energijsko vrednost lesnih peletov. Že dva kilograma lesnih peletov sta po učinkovitosti popolnoma primerljiva z enim litrom kurilnega olja, le-ta pa se odraža seveda predvsem v ceni.

Na našem trgu imamo na voljo kar nekaj ponudnikov kaminskih peči, kaminskih vložkov in kotlov za kurjavo na lesne pelete z visokim izkoristkom, tudi nad 90%. Lesni peleti imajo v primerjavi z najbolj uporabljanim kurilnim oljem veliko večjo energijsko vrednost (primer: energijska vrednost enega litra kurilnega olja je približno enaka dvema kilogramoma lesnih peletov). Če pri tem upoštevamo še današnje cene kurilnega olja in lesnih peletov, lahko hitro ugotovimo, da se ogrevanje na lesne pelete veliko bolj izplača, kot ogrevanje na kurilno olje.

 

Gorivo Kurilna vrednost
kurilno olje 10,0 kWh/liter
zemeljski plin 9,5 kWh/m3
tekoči naftni plin 6,95 kWh/liter
rjavi premog 3,8 kWh/kg
lignit 3,1 kWh/kg
suha bukova drva 2410 kWh/pm
lesni peleti 4,7 – 5,5 kWh/kg

 

Na kurilno vrednost lesa iz katerih se pridelujejo lesni peleti vplivajo dejavniki kot so vsebnost vode ali vlažnost lesa, kemična zgradba lesa, gostota lesa, drevesna vrsta in deli drevesa, zdravstveno stanje.

energijske-vrednosti-na-osnovi-mase
Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi mase (osnova je energijska vrednost Bora)

energijske-vrednosti-na-osnovi-prostornine
Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi prostornine (osnova je energijska vrednost Robinije)